TIẾT DẠY HỌC TRỰC TUYẾN CỦA CÔ VÀ TRÒ LỚP 3A TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THƯỢNG I TRONG THỜI GIAN NGHỈ DỊCH COVITD 19 NĂM 2021