Quỹ tình thương trao 7 suất quà ý nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn