Đồng chí Hiệu trưởng Hà Hồng Hạnh khai mạc chương trình Ngày hội đọc sách gia đình