Đại biểu cấp trên tặng hoa các Thầy cô giáo nhân ngày Khai giảng năm học mới năm học 2016 - 2017